Aktualności

2016-08-12

Projekt remontu konserwatorskiego po³udniowego i po³udniowo-zachodniego fragmenetu murów obronnych w Chojnicach.

2015-10-19

Przedstawienie projektu Chojnickiego Centrum Kultury.
Przedstawione prezentacje można pobrać poniżej:

2014-10-27

Prezentacja 4 wariantów koncepcji do projektu "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach".
Przedstawione prezentacje można pobrać poniżej:
Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel

ul. Sukienników 6
89-600 Chojnice
tel. +48 (52) 397 54 83