Oferta

Wykonujemy:

 • projekty architektoniczno-budowlane
 • projekty instalacyjne wszystkich branż
 • projekty wykonawcze
 • kosztorysy

Specjalizujemy się w projektowaniu budynków:

 • użyteczności publicznej w zakresie szkolnictwa, sportu, służby zdrowia, administracji
 • przemysłowych, w tym hal produkcyjnych wraz ze związaną z nimi technologią
 • magazynowych
 • handlu i usług
 • gastronomii
 • hotelowych
 • kultury
 • rezydencjalnych
oraz zagospodarowania terenu:
 • drogi, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, zieleń, elementy małej architektury oraz obiekty sportowe

Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel

ul. Sukienników 6
89-600 Chojnice
tel. +48 (52) 397 54 83